06 april 2008

Gästboksregister

Det finns flera olika alternativ att välja på istället för att ha en vanlig gästbok med blanka blad.
Ett sätt kan vara att gästerna får skriva sina lyckönskningar på registerblad som sorteras in efter gästernas namn... (Via Brooklyn Bride och MS Weddings)

Inga kommentarer: