03 juni 2008

Havsbris

Om vi hade gjort som vi först tänkt, att viga oss på ett skepp (som tyvärr brann upp förra veckan), hade denna inspirationstavla passat oss perfekt. (via Snippet and Ink)

If we had done as we first planned, to get married on a ship (that unfortunately burnt down last week), this would have been the perfect inspiration (via Snippet and Ink).

Inga kommentarer: